»
1
«

Type :
Doujin
Update :
1 กรกฎาคม 2558

LastCh :
Cheesecake and Pu erh Tea
View :
4090

Author :
MATILDA,Asatsuki Dou
Rate :

เนื้อเรื่องย่อ

เรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารที่ถูกนำมาทำผ่านเหล่าผู้อาศัยในเกนโซเคียวType :
Doujin
Update :
6 กรกฎาคม 2556

Do From :
Touhou
View :
1374

Author :
Asatsuki Dou
Rate :

เนื้อเรื่องย่อ

เมื่อน้องมี่พูดมีชีวิตที่ต้องอยู่ห่างครัว แต่กลับต้องถูกพาเช่ให้เข้าครัวซะงั้น เรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันนะ»
1
«