»
1
«

Type :
Manga
Update :
25 มิถุนายน 2556

LastCh :
COMMUNICATION WITH MAN
View :
4453

Author :
Huke, Imageepoch
Rate :

เนื้อเรื่องย่อ

จากภาพสู่อนิเม จากอนิเมสู่เกมส์ และเนื้อเรื่องจากเกมส์ก็ได้ถ่ายทอดมาสู่มังงะ เธอคือความหวังสุดท้ายของมนุษย์ชาติ นางฟ้าแห่งความหวัง อาวุธสุดท้ายที่จะกอบกู้โลก»
1
«