The Head Inside the Head


Book Type:
Doujin

Doujin From:

Translation:
Thai

By:
MGF

Genre:

View:
692

Page :
25

Rate:

Last Update:
3 กรกฎาคม 2559

Load Page:

Book Tag
Story Preview

เมื่อหมวยอ่านหนังสือของท่านอันปังจนรู้ถึงความรักและความกล้าเธอจึงได้ออกบินไปเรียนรู้กับผู้ที่มีถึงความรักและความกล้ามากที่สุดหรือผู้ผดุงธรรมที่สุดในเก็นโซเคียวคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเรย์มุมิโกะจอมอู้นั่นเอง

การ์ตูนตอนเดียวจบจ้าคลิกเพื่ออ่านได้เลยค่ะ